RICHARDSON Electronics Ltd.

Americká firma Richardson Electronics vznikla v roce 1947. Rozdělením jejich divizí se odštěpila část specializovaná na vf aktivní i pasivní součástky pod názvem RichardsonRFPD.  Firma pod původním názvem Richardson Electronics pokračuje v komplexním řešení a distribuci  elektronek, vf a mikrovlnných výkonových polovodičů. Firma  sídlí v LaFox, IL.

certifikace

firma splňuje certifikát ISO 9002:2000

produkty

Richardson Electronics reprezentuje oblast výroby původní firmy Richardson Electronics (divize EDG). Zabývá se výrobou a prodejem výkonových elektronických komponent především pro oblasti průmyslových výrobních laserů, lékařské techniky, mikrovlnného a vf ohřevu, rozhlasového a TV vysílání, radarové techniky a komunikací. Základem jsou výhradní dodávky výkonových elektronek používaných v průmyslových aplikacích ( Amperex, CPI, Draloric, Eimac, General Electric, Hitachi, Jennings, Litton, L3, National, NJRC, a Thales).

podrobnější informace, katalogy

tte@transtech.cz

webová stránka partnera

www.rell.com