Vítejte

Dodavatel vysokofrekvenční, mikrovlnné a telekomunikační techniky

 • Vf a mikrovlnné materiály
 • Koaxiální a vlnovodná technika
 • Pasivní a aktivní součástky, moduly
 • Výkonové součástky a zesilovače
 • Měřicí technika, software
 • Komunikační zařízení, antény
 • Speciální projekty a řešení, SIGINT
Více o nás

Supplier of RF, Microwave and Wireless Communication Products

 • RF and Microwave Materials
 • Coaxial and Waveguide Technology
 • Passive and Active Components, Modules
 • Power devices and Amplifiers
 • Measurement technique, Software
 • Communication Solutions and Antennas
 • Special Projects and Solutions, SIGINT
All about us

Události / Events

Žádné události / No events