O nás

TransTech Electronic s.r.o.

byla založena jako samostatná obchodně technická společnost počátkem roku 1996 a převzala činnosti rozvíjené v této oblasti již od roku 1993. Jedná se o obchodní společnost s výlučně českým kapitálem. Obchodní zaměření je prioritně orientováno na Český a Slovenský trh, postupně jsou rozvíjeny vazby i na navazující trhy středoevropské.

ISO certifikace

Systém řízení firmy TransTech Electronic s.r.o. vyhovuje požadavkům normy ISO 9001:2015.

Certifikace NBÚ a další oprávnění

Firma TransTech Electronic s.r.o. je NBÚ certifikována pro stupeň utajení "Důvěrné"a je oprávněna pro zahraniční obchod s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb.

Prohlášení o zpracování a ochraně osobních ůdajů

Firma TransTech Electronic s.r.o. si je vědoma významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků a partnerů, proto postupuje v souladu s následujícím dokumentem "Prohlášení o zpracování a ochraně osobních ůdajů"

About us

Obchodní strategie

Základní obchodní strategií je nákup a prodej zboží dle objednávek a požadavků zákazníků. V případě větších, strategických nebo opakovaných dodávek nabízíme přímé dodávky od zahraničních dodavatelů zákazníkům.

Zaměřujeme se zejména na:

  • kvalifikované dodávky co nejširšího sortimentu vysokofrekvenčních, mikrovlnných a navazujících elektronických produktů včetně fundovaného aplikačního poradenství
  • spolupráci se zákazníky již ve fázi projekce, součinnost při hledání optimálních zákaznických řešení na míru včetně event. dodávek specielních zákaznických obvodů
  • celosvětový marketing a výběr vhodných dodavatelů dle požadavků zákazníka
  • technickou podporu zákazníků, servis a dlouhodobé partnerství včetně zprostředkování přímých kontaktů technických odborníků dodavatele a zákazníka
  • komplexní součinnost při realizaci rozsáhlejších projektů od více dodavatelů (pozice generálního dodavatele)

Dle vývoje a požadavků trhu máme k dispozici na skladě v Praze vybraný sortiment základních položek k okamžitým dodávkám.

Jedná se zejména o:

  • koaxiální kabely
  • koaxiální konektory a základní montážní nástroje
  • semirigidní kabely
  • možnost doplnění skladu podle specifických požadavků zákazníků.

Od řady materiálů máme k dispozici a nebo můžeme zajistit technologické vzorky.

Technické poradenství a dokumentace

Naší základní snahou je kvalifikovaný prodej - tj. umět mluvit s technickými odborníky zákazníka řečí techniků. Chceme být spolehlivým mostem mezi zahraničními výrobci mikrovlnných produktů a jejich tuzemskými uživateli.

To znamená co nejlépe porozumět aplikacím a skutečným potřebám zákazníků a zároveň poskytnout zahraničním výrobcům dostatek kvalitních informací a podkladů k bezchybnému plnění jejich dodávek přesně dle potřeb a požadavků našeho trhu.

Vzhledem k dlouholetým profesním zkušenostem a odborné praxi mohou naši pracovníci poskytovat kvalifikované konsultační služby vývojovým pracovníkům zákazníků již v etapě vývoje nových zařízení a doporučit nová řešení na bázi nejaktuálnější světové nabídky resp. specializovaných zákaznických řešení.

Ve firmě máme poměrně obsáhlou a průběžně doplňovanou knihovnu odborné literatury a katalogů a nabízíme po předběžné telef. dohodě možnost bezplatných aplikačních konsultací všem našim zákazníkům a zájemcům.

Napište nám

Partneři

Naši hlavní obchodní partneři, se kterými máme dlouhodobé obchodní vztahy, jsou uvedeni v záložce Partneři. Mimo produktů těchto výrobců dodáme i komplementární a navazující sortiment, doplňující nabídku základních partnerů, dle specifických potřeb a přání zákazníků.

Neostýchejte se nás kontaktovat. Rádi Vás budeme informovat o našich dodavatelských možnostech a aktuálním vývoji naší nabídky a zodpovíme veškeré Vaše dotazy o dodavatelských možnostech.

Jsme rovněž připraveni poskytnout Vám bezplatné marketingové služby a doporučit vhodné dodavatele na základě technické specifikace potřeb, a to v různých kvalitativních a cenových rovinách (standardních, speciálních, měřicích až po nejpřísnější standardy třídy MIL).

Zajišťujeme odborná školení zákazníků, technické konzultace a expertizy u zahraničních partnerů.

Seznam partnerů