Narda-MITEQ

Společnost J.F. Lehman & Company získala 6. prosince 2021 společnost Narda-MITEQ od společnosti L3Harris Technologies. Narda-MITEQ vznikla původně ze dvou společností, firmy MITEQ, která byla založena v roce 1969 a firmy NARDA East, vzniklé přechodem společností NARDA Microwave - Frequency Sources, NARDA Microwave-East a NARDA Microwave-West do této skupiny z koncernu Lockheed Martin v polovině roku 1997. Narda-MITEQ působí v USA, stát New York.

 

certifikace

Firma je držitelem certifikátu AS9100D s ISO 9001:2015.

 

Z hlediska historického rozdělení portfolia produktů, ponecháváme rozdělení na základě bývalých společností MITEQ a NARDA Microwave.

 

MITEQ

Je jedním z největších výrobců mikrovlnných polovodičových systémů, zesilovačů a dalších elektronických komponent. I když většinu dodávek tvoří standardní produkce, silné vývojové a inženýrské zázemí umožňuje dodávat i výrobky upravené dle specifických zákaznických specifikací a potřeb.

produkty

 • nízkošumové zesilovače

 • teplotně kompenzované zesilovače, limitační zesilovače, zesilovače s řízeným zesílením, zesilovače s nízkou spotřebou, výkonové zesilovače.

 • oscilátory VCO, DRO, krystalové, s fázovým závěsem
 • kmitočtové syntezátory s jemným kmitočtovým rozlišením, rychlým přeladěním a nízkým fázovým šumem

 • směšovače
 • PIN přepínače

 • zákaznické mikrovlnné obvody a sestavy včetně blokových převodníků kmitočtu
 • přijímací radarové jednotky
 • modulační subsystémy až do úrovně integrovaných přijímačů
 • napětím řízené zesilovače
 • zesilovače s automatickým řízením zisku (AGC)
 • zesilovače s konstantní fází
 • diskriminátory
 • zařízení pro pozemní stanice družicové komunikace (SATCOM)

 • konvertory pro pásma S až Ka

 • optické svody, LNA, konvertory

 • FM modulátory/demodulátory
 • speciální zákaznické subsystémy

NARDA East

Název NARDA vznikl ze slov NAsa Research and Development Association.

produkty

Nabídka představuje široké spektrum mikrovlnných součástek a prvků pro vojenské, civilní a komunikační aplikace.

 • filtry (bandpass, bandreject, highpass, lowpass)

·        s nízkými vstupními ztrátami a nízkým PSV pro kmitočty od 100 MHz do 18 GHz s šířkou pásma od 1% do několika oktáv

 

 • ferritové izolátory/cirkulátory v drop-in nebo koaxiálním provedení

·        pro kmitočty od 900 MHz do 26,5 GHz

·        zákaznické modifikace možné

 

 • přepínací filtrová pole

·        pro kmitočty od 500 MHz do 18 GHz

 

 • výkonové součástky pro satelitní aplikace

·        zařízení pracují v suboktávovém a rozšířeném oktávovém pásmu v oblasti vf až do Ku pásma s výkonovými úrovněmi až do 20 kW CW (125kW v pulsu)

 

 • multiplexery

·        miniaturizované provedení pro kmitočty od 0 do 18 GHz s vysokým rozlišením a minimálními ztrátami

 

 • komunikační produkty

·        elektromechanické přepínače

·        výkonové děliče a hybridní obvody

·        směrové vazby, vazební členy

·        atenuátory

·        zakončovací prvky, zátěže, posouvače fáze

·        izolátory a cirkulátory

·        koaxiální a vlnovodné přechody

·        zákaznické pasivní prvky

·        přepínače

·        zdroje

·        směšovače

·        vlnovodné součástky

·        monitory vf a mikrovlnného záření

·        měření EMC

 

Pošlete Váš požadavek a rádi nalezneme nejvýhodnější řešení.

Pro poptávky je třeba specifikovat požadavek na RoHS provedení. Podle US vývozních pravidel je třeba specifikovat použití a koncového uživatele pro každou objednávku. Některé výrobky podléhají US vývozní licenci. Pravidla jsou stanovena v ITAR směrnici, zejména je třeba respektovat seznam zakázaných zemí pro export některých komodit. Podrobnější informace Vám rádi poskytneme.

podrobnější informace, katalogy

tte@transtech.cz

webová stránka partnera

http://nardamiteq.com/