(22. 4. 2020) PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ O MIKROVLNNOU TECHNIKU

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci s koronavirem Covid-19 byl zrušen "jarní" Seminář České elektrotechnické společnosti se zaměřením na mikrovlnou techniku, který byl plánován na 20. května 2020. Program semináře by měl být proto přesunut na tradiční podzimní setkání, tento rok plánované na 19. listopadu.

Těšíme se na setkání tradičně na našem firemním stánku a přejeme Všem hodně zdraví a síly v této nelehké době.