CST Computer Simulation Technology AG.

Firma CST - COMPUTER SIMULATION TECHNOLOGY byla založena v roce 1992. Zabývá se výzkumem a vývojem programů pro přesnou 3D simulaci elektromagnetických polí. Sídlo firmy je v Německu v Darmstadtu.

produkty

  • CST DESIGN ENVIRONMENT™ (CST DE) je vstupním prostředím do CST STUDIO SUITE™
  • CST MICROWAVE STUDIO® (CST MWS) je specializovaný nástroj pro rychlou a přesnou simulaci 3D EM pro vysokofrekvenční aplikace jako jsou antény, filtry, planární a vícevrstvé struktury v časové i kmitočtové oblasti
  • CST DESIGN STUDIO™ (CST DS) je nástroj, který umožňuje rozložit velké simulované celky do malých částí a použít dílčí řešení v obvodové "co-simulaci"
  • CST EM STUDIO® (CST EMS) je programový modul pro simulaci statických a nízkofrekvenčních aplikací jako jsou snímače, transformátory, problémy stínění, řešení v elektrostatických a magnetostatických polích včetně řešení rozložení teploty v řešených součástkách
  • CST PARTICLE STUDIO® (CST PS) je vysoce specializovaný produkt pro simulaci volně se pohybujících nabitých částic jako např. v elektronových dělech, magnetronech a podobně
  • CST PCB STUDIO™ (CST PCBS) je nový modul pro simulaci chování EMC/EMI na deskách plošných spojů
  • CST CABLE STUDIO™ (CST CS) je nový modul pro analýzu EMC/EMI v kabelech a zejména v kabelových formách

podrobnější informace, katalogy

tte@transtech.cz

webová stránka partnera

www.cst.com