(08. 8. 2018) New L3 Narda-MITEQ LNA Series

Rádi bychom Vás informovali o nové sérii nízkošumových zesilovačů od našeho partnera L3 Narda-MITEQ. Portfolio k dnešnímu dni tvořilo přibližně 15000 modelů vyžadujících 290 různých pouzder. To v důsledku znamenalo dlouhé dodací lhůty a obtíže udržet konkurenční ceny.         K dnešnímu dni L3 Narda-MITEQ vydává novou sérii nízkošumových zesilovačů skládající se z 288 modelů vyžadujících pouze 10 typů pouzder.     V tuto chvíli je výrobce schopen splnit datum doručení 12 týdnů s cílem 4 týdny na konci prvního kvartálu v následujícím roce. Katalog nových LNA zesilovačů si můžete stáhnout na následujícím odkaze: https://nardamiteq.com/docs/Amplifier_LNA_Series.PDF. Velice rádi Vám pomůžeme najít a vybrat vhodný zesilovač z nové série ať už dle nových požadavků nebo jako náhradu k staršímu modelu. Výrobce si je vědom, že ne všechny nové modely zcela nahradí staré typy, proto výroba starších typů není ukončena, ovšem za podstatně dražší cenu, s podstatně delší dodací lhůtou a velmi pravděpodobně s nějakým minimálním odběrem. Benefity nové série jsou podstatně zkrátit dodací lhůty, snížit či udržet ceny v rozumných mezích ke spokojenosti a udržitelnosti Vašich projektů.

 

Prosím předejte tyto informace všem Vašim kolegům, pro které mohou být přínosem a neváhejte se na nás obrátit v případě nejasností nebo potřeby najít nový model či náhradu starého.


We are pleased to inform you about substantial changes regards of L3 Narda-MITEQ LNA Amplifier Series. The current portfolio consists of 15,000 models (requiring 290 different housings). It was a major task to manufacture, provide on time delivery, and maintain competitive pricing. To date L3 Narda-MITEQ announces new LNA Series that consists of 288 models (requiring only 10 different housings). The manufacturer offers 12-week delivery currently with an ultimate goal of 4-week delivery by end of Q1 2019. New LNA amplifiers catalog is on line and can be downloaded by clicking on the following link: https://nardamiteq.com/docs/Amplifier_LNA_Series.PDF. We will be delighted to help you find new LNA series part number that will most likely meet your needs or meet specification of legacy part. L3 Narda-MITEQ will continue to provide a quote on legacy models, however these parts will be more expensive with a longer lead-time and likely with some MOQ. The benefits of new L3 Narda-MITEQ Series is shorter lead times, lower pricing and so hopefully satisfaction of the customers.

 

Please provide these news to your colleagues and do not hesitate to contact us if you have any questions or need to find appropriate LNA amplifier.