(15. 9. 2017) New automatic calibration module ACM4509 (replacement for ACM8400T)

Dnešním dnem byla ukončena výroba stávajícího automatického kalibračního modulu ACM8400T. Tento kalibrační modul byl více než plnohodnotně nahrazen modelem ACM4509, jehož horní hranice frekvenčního pásma byla posunuta do 9 GHz v návaznosti na nedávno na trh vypuštěnou 4-portovou verzi 9 GHz Cobalt VNA. Cena nového modulu zůstává stejná, jako byla u ACM8400T.

Datasheet ACM4509

 

Pro další informace a specifikace nás neváhejte kontaktovat.


As of today, the ACM8400T Automatic Calibration Module will be replaced with the ACM4509 to accommodate the newly released 4-port 9 GHz Cobalt VNA. The specs are the same but the upper frequency limit is now 9 GHz. After this date, ACM8400T will no longer be available for sale. ACM4509 price is same as ACM8400T.

Datasheet ACM4509

 

For further information please do not hesitate to contact us.