(05. 4. 2017) Měření s využitím páru vektorových reflektometrů (Using a pair of vector reflectometers)

Využití dvou vektorových reflektometrů od Copper Mountain Technologies (dále CMT) umožňuje měření dvouportových zařízení, tzn. měření nejen primárně reflektometru určeného činitele odrazu na vstupu a výstupu zařízení S11 a S22, ale též činitele přenosu S21 a S12. Díky zapojení dvou vektorových reflektometrů a speciálně navrženého softwaru od firmy CMT je možné ušetřit na pořizovacích nákladech potřebného vybavení k základní analýze dvouportového zařízení oproti nákupu vektorového obvodového analyzátoru (dále jen VNA), který je primárně určen pro měření dvouportového zařízení. Např. pořízení frekvenčně nejnižšího VNA S5048 (horní frekvence 4,8 GHz) z produktové řady CMT vyjde na 9995 USD, oproti tomu využití dvou vektorových reflektometrů R54 (horní frekvence 5,4 GHz) na 2 x 2995 USD. Samozřejmě využití dvou vektorových reflektometrů k analýze dvouportového zařízení umožňuje stále měřit amplitudu i fázi činitelů odrazu S11 a S22, ale pouze skalární měření činitelů přenosu S21 a S12. Pokud charakter měření dvouportového zařízení vyžaduje měření fází činitelů přenosu S21 a S12, je nutné si pořídit přímo vektorový obvodový analyzátor od CMT.

 

Aktuální produktové portfolio společnosti Copper Mountain Technologies je na odkazu: http://www.coppermountaintech.com/3/Products/    

Více informací k měření pomocí dvou vektorových reflektometrů od Copper Mountain Technologies je na odkazu: /upload/novinky/Rx2_formatted.pdf

 

Pro další informace a specifikace nás neváhejte kontaktovat.


Reflectometers are used to measure the reflection, or S11 parameter, of a Device Under Test (DUT). This measurement only provides characterization of a single-ended device. For analysis of a two-port device, a traditional Vector Network Analyzer (VNA) is typically used. Using Copper Mountain Technologies’ R series reflectometers however, it is possible to configure two of these devices to measure all four S-parameters’ magnitudes for full characterization of a two-port device’s attenuation behavior.

The lowest cost solution that CMT offers for two-port characterization is $9,995 for the S5048, which operates from 20 KHz to 4.8 GHz. Using the specialized R54x2 software package, and two R54 units, two-port characterization can be achieved for as low as $5,990 from 85 MHz to 5.4 GHz. Iterations of this solution then increase in frequency and cost, up to R140x2 from 85 MHz to 14.0 GHz for $10,990.

The R series therefore provides unparalleled ability to reconfigure your measurement setup to your needs. High quality reflectivity measurements as well as S21 and S12 scalar parameters can be recorded at very competitive prices with a variety of frequency range options. S21 and S12 parameters’ phase cannot be measured with this setup however and for measurement of phase characteristics for these two parameters a 2-port VNA is required (the R54x2 setup still measures S11 and S22 phase).

Link at current product line of Copper Mountain Technologies: http://www.coppermountaintech.com/3/Products/

Link at more information about using a pair of CMT vector reflectometers: /upload/novinky/Rx2_formatted.pdf

 

For further information please do not hesitate to contact us.